ژله فیلد کانالی CFC


ژله فیلد کانال s.pdf     ژله فیلد کانالی f.pdf

کابل فوق در شبکه های مخابراتی به عنوان کابل مشترکین معمولاً بین مراکز تا کافو مورد استفاده قرار می گیرد. 

این نوع کابل برای نصب در کانال مناسب بوده و معمولاً از 100 زوج تا 2400 زوج تولید می شود. 

*سایر سایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد. 
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی