ایرکور کانالی CUC


کانالی ایرکور.pdf      


این نوع کابل بین مراکز مخابراتی از مراکز مخابراتی تا کافو مورد استفاده قرار می گیرد. 

هسته این کابل فاقد ژله بوده و پس از نصب در شبکه با هوای فشرده خشک هواگذاری می شود. 

این نوع کابل مناسب نصب در کانال بوده و معمولا از 100 زوج تا 2400 می باشد. 

قطر هادی این کابلها معمولا mm 4/0 تا mm 6/0 میباشد. 

* سایر سایز های مورد درخواست مشتری قابل تولید می باشد. کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی