کابل ساده بدون مهار AER


کانالی ایرکور.pdf

این نوع کابل ها جهت اتصال نقاط توزیع (بست) به مشترکین بکار می رود. 

هادی ها از سیم مسی نرم تشکیل شده که با لایه ای از پلی اتیلن پوشش داده شده اند. هادی های عایق شده بصورت زوج به هم تابیده و زوج ها هسته کابل را تشکیل می دهند. 

هسته کابل با نوار پلی استر به همراه سیم زمین توسط فویل آلومینیومی پیچیده شده و سرانجام روکشی از پلی اتیلن مشکی بر روی کابل قرار می گیرد. 

با توجه به کاربرد این نوع کابلها، تعداد زوجهای بکار رفته در کابل کم و حداکثر 200 زوج می باشد. 
کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی