کابل هوایی دوبل مهاردار


دوبل هوایی مهاردار.pdf

دوبل هوایی مهار دار یک مشترک را به پست متصل می نماید. دو رشته سیم مسی به همراه یک مفتول فولادی به عنوان مهار با پوششی از مواد پلی اتیلن مشکی، سیم دوبل هوایی مهاردار را تشکیل می دهد.

معمولاً قطر هادی مسی از mm 5/0 الی mm 9/0 و قطر سیم فولادی mm 7/0 یا mm 9/0 و یا mm2/1 می باشد.کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

دسته‌بندی